Kvillebyns Sportklubb
» Drogpolicy

Drogpolicy för Kvillebyns Sportklubb

Kvillebyns SK vill genom sin verksamhet bidra till att skapa en idrottsrörelse fri från tobak, alkohol och narkotika. Vår förening har goda förutsättningar att tillsammans med andra föreningar delta i arbetet på att minska och förebygga alkohol- och narkotikaproblem i samhället.

Föräldrar till ungdomar i Kvillebyns SK skall kunna känna förtroende för att idrottsverksamhet i vår förening även reducerar risken för framtida missbruk av alkohol och narkotika.

Våra egna lokala mål

Inom KSK skall vi aktivt förhindra våra barn och undomar att börja använda tobak, alkohol och droger.
Vi skall, såsom vuxna inom KSK, alltid föregå med gott exempel vid aktiviterer i KSKs regi.
All barn- och ungdomsverksamhet inom KSK är och skall förbli fri från tobak, alkohol- och droger.
Vi skall påvisa glädjen i ett sunt och drogfritt friluftsliv genom vårt sätt att vara.

Handlingsplan

Vi skall informera ledare inom KSK om tobak, alkohol och droger, med hjälp av SISU, så att ledarna i sin tur kan vägleda våra unga medlemmar.
Informera om vår alkohol- och drogpolicy på hemsidan.
Alla medlemmar skall, via utskick, få ta del av vår policy och handlingsplan.
Ovandtående Drog och alkohollpolicy för Kvillebyns SK är antagen av klubbens styrelse den 15 oktober 2007 och gäller med omedelbar verkan.

Kville Fjällbacka 2007-10-24.

Karl-Rune Pettersson /sekreterare