Kvillebyns Sportklubb
» Årsmöte

Årsmöte med Kvillebyns Sportklubb den 13 feb 2012.

Kvillebyns SK har hållit Årsmöte i bygdegården.

Av verksamhetsberättelsen framgår att under 2011 har klubbens orienterare, 32 aktiva, gjort 245 starter, vilket är en ökning från föregående år och gör ett snitt på nästan 8 tävlingar per aktiv.

OL sekt arrangerade i september Natt DM i orientering, som avgjordes i terrängen runt Tanumshede.

I bordtennis har klubben en bred ungdomsverksamhet med ett 40 tal ungdomar och vi har varit representerade på de flesta tävlingarna i distriktet och även några närliggande tävlingar utanför distriktet. I mars arrangerades ungdomstävlingen B-D touren i Hamburgsunds Idrottshall med drygt 100 deltagare. Vårat A-lag lyckades inte förnya kontraktet i div 3 och inför säsongen 2011-12 är laget tillbaks i div 4.

Motionssektionen har anordnat 12 promenader och boulsekt har haft verksamhet på boulbanan i Kville hela sommaren.

Följande val förrättades:

Styrelse: Anders Hansson ordf, Stig Niklasson vice ordf, Karl-Rune Pettersson sekr , Arne Klevedal kassör och ledamot Gunnar Norderby.

Som styrelsesuppleanter valdes Eric Andersson och Arne Håkansson . Arne Håkansson kommer att bli medlemsmatrikelansvarig.

Till sektionsstyrelser valdes:

Bordtennis: Karl-Rune Pettersson (sammank), Henrik Mogart , Gunnar Norderby , och Erik Andersson.

Orientering: Magnus Danielsson (sammank), Torbjörn Kalldén, Stig Niklasson, Arne Klevedal och Per-Olof Andersson.

Motion: Carina Karlsson (sammank), Lars Bergstedt , Eivor Kristensson , Ove Tisell och Ing-Marie Alfredsson (nyval).

Boule: Eddy Knutsson (sammankallande), Lars Bergstedt och Bengt Hansson.

Bertil Alfredsson och Jan Qvillby omvaldes som revisorer med Gerd Melin och Kristina Johansson som ersättare.

Den viktiga valberedningen har följande sammansättning

Lars Burman (sammankallande), Lars Karlsson och Carina Wedin.

Medlemsavgiften beslutades oförändrad - vuxna 100 kr och ungdomar 50 kr.