Kvillebygdens Samhällsförening
» Kontakt

Vi emotser med glädje att Ni som har idéer om hur/vad samhällsföreningen skall arbeta med. Likaväl emotser vi namn på er som kan tänkas ingå i arbetsgrupper för att hjälpa till vid olika arrangemang vi arbetar med.

Kontakta någon ur styrelsen:

Monica Ljungberg
Per Olof Hermansson