Kvillebygdens Samhällsförening
» Information

Årsmöte avhölls 2014-02-09. Valberedningen hade ej lyckats få fram nya styrelsemedlemmar. Beslut om att Kvillebygdens Samhällsförening skall förklaras vilande.
Vad Kvillebygdens Samhällsförening har haft att göra, kommer härav att utebli. Om det finns någon som känner att Valborgsfirande, Midsommarfirande och övrigt som samhällsföreningen medverkat i, borde fortskrida, var vänliga ta kontakt med någon av de två som finns kvar i styrelsen. Per Olof Hermansson – Monica Ljunberg