Kville hembygds- och fornminnesförening

Ordförande:
Annika Torevi (tfn 0723-293520, annika@torevi.se )

Vice Ordförande:
Bengt Andersson

Sekreterare:
Ing-Marie Alfredsson

Kassör:
Ulla Tisell

Styrelseledamöter:
Barbro Lindbom
Gösta Karlsson

Suppleanter:
Monica Bergenhäll
Ove Tisell
Ebbe Melin
Inga-Lill Sörgaard

Stadgar (Adobe Reader krävs)

 

Enskild 80 kr
Familj 110 kr

Bankgiro 238-8015

Glöm inte ange ditt namn och adress!